artSPOTS.pl to internetowa mapa i spis artystycznych przestrzeni twórczych, galerii, muzeów, pracowni twórczych oraz organizacji związanych ze sztukami wizualnymi na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego.
Głównym założeniem naszej inicjtaywy jest DOSTĘPNOŚĆ i WIDOCZNOŚĆ miejsc i inicjatyw twórczych na mapie kulturalnej regionu.
Łączymy ludzi, miejsca, idee, dla których FOTOGRAFIA jest ważną częścią codzienności. Projekt jest zainicjowany przez Ankę Gregorczyk z kolektywu twórczego FOTSPOT oraz Galerię Centrala z Poznania. Działanie jest współfinansowane ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego.

artSPOTS.pl is an online map and list of artistic creative spaces, galleries, museums, creative studios and organizations related to the visual arts in Poznań and the Wielkopolskie Voivodeship.
The main assumption of our initiative is the ACCESSIBILITY and VISIBILITY of spaces and creative initiatives on the cultural map of the region.
We connect people, places, ideas for whom PHOTOGRAPHY is an important part of everyday life. The project is initiated by Anka Gregorczyk from the creative collective FOTSPOT and Galeria Centrala from Poznań. This project is co-financed by the self-government of the Wielkopolska Region.